Click here >

Next Page ............

Karnataka Nursing and Para Medical Regulating Authority (Act-2012)

  1st  Floor, Library Block BMCRI Campus K R Road, Bengaluru-02, Ph: 080-26700074, 26700075 Fax: 080-26700034  Email:ksdneb@gmail.com    

ಕರ್ನಾಟಕ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಮತ್ತು ಅರೆವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ

1ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೈಬ್ರರಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು

 

GNM Documents verification centres for counseling 2021-2022 academic year

Login Page

(Optional Entry and download Intimation letter) User Manual for option entry | Video Vision

 

ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ

Counseling Dates

Documents verification for Rank wise for counseling 2021-2022 academic year

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ದಿನಾಂಕ

Rank Number

1

07-10-2021

9.00 am to 12.00 pm

 

ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ                    :  01 ರಿಂದ 26

* ದೇಹದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಕಾಲು) ಶೇಕಡಾ 40 ರಿಂದ 50 ರ ಒಳಗೆ

ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಹೊದಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

  ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಮಕ್ಕಳ ಮೀಸಲು ಸ್ಥಾನದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ  : 01 ರಿಂದ 09 

ಸ್ಥಳ :  Karnataka State Diploma in Nursing examination Board, 1st floor Library block, BMCRI Campus, Bangalore-560002.

2

05-10-2021 9.00 am to 5.00 pm

Rank No.

01 ರಿಂದ 2500

2

07-10-2021 9.00 am to 5.00 pm

Rank No.

2501 ರಿಂದ 5000

3

08-10-2021 9.00 am to 5.00 pm

Rank No.

5001 ರಿಂದ 7500

4

09-10-2021 9.00 am to 5.00 pm

Rank No.

7501 ರಿಂದ ಅಂತ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ

 

ಸ್ಥಳ : ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಸೆಂಟರ್‍ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

 

Rank List of GNM Candidates for the year 2021-2022

Rank List of Physically Handicapped Candidates

Rank List of Ex-Army Candidates

 

 

: Notification :

 

 

 

Help Desk

 

E-Mail

ksdneb@gmail.com

Contact No

080-26700074

080-26700075

10.30 am to 5.00 pm

 

 


Invited Application for General Nursing and Midwifery Course for the academic Year 2021-2022

Before Filling the Application Candidate should read the Notification carefully