.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

             

                              

ಮೊದಲನೆ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು Download ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 06-09-2023 ರ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವುದು

 

 

 

 

 

 

ದಿನಾಂಕ 16-09-2023 ರಂತೆ 2023-2024 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಉಳಿದ ಸೀಟುಗಳು

Submission of 2nd round offline counselling admission and not admission process for 2023-2024 academic year
Instruction of Video

ಆನ್‍ಲೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇಚ್ಛೆ(Option) ಪ್ರಕ್ರಿಯ  |  Login page Online Option Entry

ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಬಳಕೆದಾರ ಕೈಪಿಡಿ  |  ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಡೆಮೊ ವೀಡಿಯ

2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ  ಎ.ಎನ್.ಎಮ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ  ಜಿ.ಎನ್.ಎಂ. ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ  Rank ‍ನ ಪ್ರಕಾರ ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2023 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30 ಕ್ಕೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದ

Provisional ANM Rank list  | ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇವನಿರತ ಶ್ರೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ

2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‍ನಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು  ಜಿ.ಎನ್.ಎಂ. ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ

 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ  ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.00 am Rank No  ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.00 am  Rank No ಮಧ್ಯಾಹ್ನ1.30 pm Rank No ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4.00 pm  Rank No
1 09-09-2023 1-750 751-1500 1501-2250 2251-2500
2 10-09-2023 2501-2750 2751-3000 3001-3250 3251-3500
3 11-09-2023 3501-3700 3701-3900 3901-4100 4101-4250
4 12-09-2023 4251-4450 4451-4650 4651-4850 4851-5000
5 13-09-2023 5001-5200 5201-5400 5401-5600 5601-5750
6 14-09-2023 5751-5950 5951-6150 6151-6350 6351-6450
7 15-09-2023 6451-6650 6651-6850 6851-7050 7051-7200
8 16-09-2023 7201-7450 7451-7700 7701-7950 7951-8075

ಸ್ಥಳ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೈಬ್ರರಿ ಬ್ಲಾಕ್ BMCRI ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ,   

K R ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-02.

2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಂಗವಿಕಲ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‍ನಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು  ಜಿ.ಎನ್.ಎಂ. ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ  ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ

06-09-2023

10.00 am onwards

Rank No

ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
01 ರಿಂದ 17 ವರಗೆ 

06-09-2023

10.00 am onwards

Rank No

ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

01 ರಿಂದ 10 ವರಗೆ

ಸ್ಥಳ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೈಬ್ರರಿ ಬ್ಲಾಕ್ BMCRI ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ,   

K R ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-02.

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಿಡ್‍ವೈಫರಿ ಕೋರ್ಸ್‍ನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್‍ಲೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇಚ್ಛೆ(Options) ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದ / 
Counselling Option Entry

From 22-08-2023

 To 25-08-2023

 ಅಣಕು ಫಲಿತಾಂಶ / Mock Result

28-08-2023

 

 ಶಾಲೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಇಚ್ಛೆ /

Option entry for School edit

From 28-08-2023

 To 30-08-2023

 ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ / 
Finale allotted results 

31-08-2023

 

 ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ /

Admission for Candidates in allotted Schools

From 01-09-2023

To 06-09-2023

Provisional General Merit Rank list  | ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆರಿಟ್ ಶ್ರೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ

Provisional Physical Handicap Rank list  | ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದೈಹಿಕ ಅಂಗವಿಕಲ ಶ್ರೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ

Provisional Ex-Armey Rank list  | ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಶ್ರೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೋಟಾ / ಎನ್‍ಹೆಚ್‍ಕೆ / ಹೆಚ್‍ಕೆ ಸೀಟುಗಳ ವಿವರ

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿ.ಎನ್.ಎಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‍ನ ತಿರಸ್ಕರಿಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಅಳವಡಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 07-08-2023 ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ವಿಫಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

2023-2024ನೇ ಸಾಲಿನ GNM ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಪಾವತಿಸದ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, 07-08-2023 ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ,  ವಿಫಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

2023-2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣೆಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಶೇಖಡ 10ರಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟಾದ ಸೀಟುಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆನ್‍ಲೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

Login Page

Online applied candidates to make the payment use login page  |  Edit Application

 

  ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಲಾಗಿನ್ ಪುಟವನ್ನು ಬಳಸಿ |   ಅರ್ಜಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ
 
  List of Schools not paid various fees
  List of Schools not paid the Examination Fees
  Karnataka Government recognized Bharath Institute of Open Schooling Education, Bangalore
  Calendar of Events of GNM course for 2023-2024 academic year
  Payment of 2023-2024 academic year School / Institution Renewal Fees.
  Genuineness of Consolidated marks cards issued to GNM Schools
  Submitting equivalency certificate for Foreign Nationals
 

MCQS model question with answer for July 2022 Mercy Chance Examination

School login page

  User Name 

Password    

SSP Portal Login page for GNM Schools

User ID and Password details

Online Apply Sakala Facilities

 Sakala Procedure to apply  

State Scholarship Portal (SSP)

  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೋಂದಣೆ ಕುರಿತ

 

Online apply for Duplicate  / Correction

 

Make the Payment for Correction / Duplicate  Marks Card and Certificates

 

All Rights Reserved 2007. ksdneb.org 

Developed by Yeshawntha.B.N

 

KSDNEB,

1st floor, Library Block, BMCRI Campus, Bengaluru-560002

 

Web visitors count

Web Hits

View large map get direction