.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‍ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷೀಸಿ

 

 

             

                              

 

 

 

 

ಮೊದಲನೆ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು Download ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 06-09-2023 ರ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವುದು

 

ದಿನಾಂಕ 16-09-2023 ರಂತೆ 2023-2024 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಉಳಿದ ಸೀಟುಗಳು

2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ  ಎ.ಎನ್.ಎಮ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ  ಜಿ.ಎನ್.ಎಂ. ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ  Rank ‍ನ ಪ್ರಕಾರ ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2023 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30 ಕ್ಕೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದ

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇವನಿರತ ಶ್ರೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ

2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‍ನಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು  ಜಿ.ಎನ್.ಎಂ. ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ

 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ  ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.00 am Rank No  ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.00 am  Rank No ಮಧ್ಯಾಹ್ನ1.30 pm Rank No ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4.00 pm  Rank No
1 09-09-2023 1-750 751-1500 1501-2250 2251-2500
2 10-09-2023 2501-2750 2751-3000 3001-3250 3251-3500
3 11-09-2023 3501-3700 3701-3900 3901-4100 4101-4250
4 12-09-2023 4251-4450 4451-4650 4651-4850 4851-5000
5 13-09-2023 5001-5200 5201-5400 5401-5600 5601-5750
6 14-09-2023 5751-5950 5951-6150 6151-6350 6351-6450
7 15-09-2023 6451-6650 6651-6850 6851-7050 7051-7200
8 16-09-2023 7201-7450 7451-7700 7701-7950 7951-8075

ಸ್ಥಳ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೈಬ್ರರಿ ಬ್ಲಾಕ್ BMCRI ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ,   

K R ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-02.

2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಂಗವಿಕಲ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‍ನಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು  ಜಿ.ಎನ್.ಎಂ. ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ  ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ

06-09-2023

10.00 am onwards

Rank No

ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
01 ರಿಂದ 17 ವರಗೆ 

06-09-2023

10.00 am onwards

Rank No

ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

01 ರಿಂದ 10 ವರಗೆ

ಸ್ಥಳ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೈಬ್ರರಿ ಬ್ಲಾಕ್ BMCRI ಕ್ಯಾಂಪಸ್,   

K R ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-02.

ಆನ್‍ಲೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯ

ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಬಳಕೆದಾರ ಕೈಪಿಡಿ  |  ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಡೆಮೊ ವೀಡಿಯ

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಿಡ್‍ವೈಫರಿ ಕೋರ್ಸ್‍ನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್‍ಲೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದು  

 22-08-2023

 25-08-2023

 ಅಣಕು ಫಲಿತಾಂಶ

28-08-2023

 

 ಶಾಲೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಇಚ್ಛೆ

28-08-2023

 30-08-2023

 ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ 

31-08-2023

 

 ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ

01-09-2023

06-09-2023

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆರಿಟ್ ಶ್ರೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ

  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದೈಹಿಕ ಅಂಗವಿಕಲ ಶ್ರೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ

  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಶ್ರೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ 

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೋಟಾ / ಎನ್‍ಹೆಚ್‍ಕೆ / ಹೆಚ್‍ಕೆ ಸೀಟುಗಳ ವಿವರ.
2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿ.ಎನ್.ಎಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‍ನ ತಿರಸ್ಕರಿಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಅಳವಡಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 07-08-2023 ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ವಿಫಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
2023-2024ನೇ ಸಾಲಿನ GNM ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ ಪಾವತಿಸದ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, 07-08-2023 ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ,  ವಿಫಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

2023-2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣೆಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಶೇಖಡ 10ರಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟಾದ ಸೀಟುಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆನ್‍ಲೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

  2023-2024 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಶಾಲೆ/ಸಂಸ್ಥೆಯ ನವೀಕರಣ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ
  ಪರೀಕ್ಷೆ, ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸದ ಶಾಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
 

GNM ಶಾಲೆಗಳ ಬಳಕೆದಾರ ID ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ SSP ಪೋರ್ಟಲ್ ಲಾಗಿನ್ ಪುಟ

ಶಾಲೆಯ ಲಾಗಿನ್ ಪೋರ್ಟಲ್

  ಬಳಕೆದಾರರ ಗುರುತು 

ಗುಪ್ತಪದ    

 

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಕಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ

 ಸಕಾಲ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ  

ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ತಂತ್ರಾಂಶ

  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೋಂದಣೆ ಕುರಿತ

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ನಕಲು / ತಿದ್ದುಪಡಿ

ತಿದ್ದುಪಡಿ / ನಕಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ

 

ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ 2007, ksdneb.org 

ಬಿ.ಎನ್.ಯಶವಂತ ಇವರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

 

ಕರಾಶುಪಮ
1ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೈಬ್ರರಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿಎಂಸಿಆರ್‍ಐ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560002

 

ಒಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಂದರ್ಶಕರು

Web Hits

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ