.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

              

                              

GNM Schools in Vijayanagar District
Sl. No School Code Name of the Institutions  District Mobile Number E-Mail ID Govt Order No. Recognized
1 365 Sree Sapthagiri School of Nursing,
Sree Sapthagiri Educational Trust(R),
(Swamy Vivekananda SON, Hasana)
 Near Banashankaramma Temple, 1st Ward, Chitwadi Hosapete-583211, Vijayanagara
VIJAYANAGARA 08394- 204082   AAKUKA 532 MPS 2018 Bengaluru, Dt:31.12.2018 60 YES
2 471 K.L.S. School of Nursing,
16/6, I.S.R. Factory Road,
Hosapete(T)-583201, Vijayanagara
VIJAYANAGARA 08394-225789
7022793398
chavanthin@gmail.com AAKUKA 380 MME 2003 Bengaluru, Dt: 16.12.2003 60 YES
3 480 T.M.A.E  Society's  School of Nursing,      
Bellary Road, Sanklapura,
Hosapete(T)-583201. Ballari
VIJAYANAGARA 08394-216030   AAKUKA 446 MME 2003 Bengaluru, Dt: 20.12.2003 50 YES
4 481 Tungabhadra School of Nursing,     
Near Banashankaramma Temple,
1st Ward, Chitwadi,
 Hosapete(T)-583211.  Vijayanagara
VIJAYANAGARA 9902410047   AAKUKA 141 MME 2001 Bengaluru, Dt: 25.08.2001
AAKUKA 285 MME 2003 Bengaluru, Dt: 17.12.2003
60 YES
5 660 YSS School of Nursing,
YSSVP(R),
Kudaligi(T)-583135,
Vijayanagara
VIJAYANAGARA 9448423593   AAKUKA 283 MME 2004 Bengaluru, Dt:23.02.2004 50 YES
6 791 Kshemankari School of Nursing, Chittavadi, Hosapete, Vijayanagara VIJAYANAGARA 9845662456   MED 164 KVM 2019, Bengaluru, Dt:17.10.2019 60 YES
7 792 Sri Veera Rani Kittura Channamma School of Nursing,
Near KSRTC Bus Stand,
Huvinahadagali, Vijayanagara-583219
VIJAYANAGARA 9845634898   MED 166 KVM 2019, Bengaluru, Dt: 17.10.2019 60 YES
8 862 Y S S School of Nursing,
Sri Renuka Mandira, Kudligi Road, Ramanagara-Hagaribommanahalli-583212
VIJAYANAGARA 7829609520 drravikumar03@gmail.com MED 142 MPS 2022 BANGALORE
Dt:28.03.2022
60 YES

 

 

All Rights Reserved 2007. ksdneb.org 

Developed by Yeshawntha.B.N

 

KSDNEB,

1st floor, Library Block, BMCRI Campus, Bengaluru-560002

View large map get direction