.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

              

                              

GNM Schools in Chitradurga District

 
Sl. No School Code Name of the Institutions  District Mobile Number E-Mail ID Govt Order No. Recognized
Intake KSNC
1 272 Amrutha School of Nursing,
Chitradurga-577501
Chitraduraga 9886077871   No: AAKUKA 431 MME 2003 Bengaluru, Dt: 23.12.2003 60 YES
2 274 Govt School of Nursing,
District Hospital,
Chitradurga-577501
Chitraduraga 9481866255 principalgovtsoncta@gmail.com No: AAKUKA 97 YSHITHA 95, Bengaluru, Dt: 18.09.95 20 YES
3 276 Indiragandhi School of Nursing, Sri Ramanjaneya Educational Rural & Urban Development Society (R),
Behind Shadi Mahal, Vinayaka Extn.,
Hosadurga-577527, Chitradurga
Chitraduraga 9448358030   No: AAKUKA 395 MME 2003 Bengaluru, Dt: 30.12.2003 50 YES
4 277 Janhavi School of Nursing,
Janhavi Education Society(R),
Sathyasagara Opp. J M I T,
Chitradurga-577501
Chitraduraga 9448123183   No: AAKUKA 424 MME 2003 Bengaluru, Dt: 23.02.2004 50 YES
5 278 Krishna School of Nursing,
M R Krishnaji Memorial Educational Trust(R), Krihsna Nursing Home,
 Lakshmi Bazar, Chitradurga-577501
Chitraduraga -   No: AAKUKA 407 MME 2003 Bengaluru, Dt: 30.12.2003 50 YES
6 279 Mother Theresa School of Nursing, Madakarinataka Association (R),  Kamanabhavi Extn, Opp Fort,
Chitradurga-577501
Chitraduraga 7899408552 Mothertheresason279cta@gmai.com No: AAKUKA 244 MME 98 Bengaluru, Dt:08.07.99
No: AAKUKA 395 MME 2002
Bengaluru, dt:04.02.2003
100 YES
7 280 Sri N Jayanna School of Nursing,
Sree Swamy Vivekananda Education Society(R),
Ajjaan Gudi Road, Challakere(T),
Chitradurga-577522
Chitraduraga 9880117008   No: AAKUKA 382 MME 2003 Bengaluru, Dt:05.01.2004 50 YES
8 281 P V S School of Nursing,
PVS Educatiopn & Rural Development Society(R), Chitradurga, Turuvanuru Road, Chitradurga-577501
Chitraduraga 08194-230210   No: AAKUKA 181 MME 2003 Bengaluru, Dt: 12.12.2003 60 YES
9 282 Patanjali School of Nursing,
Patanjali Education Society (R),
Dharmashala Road, Chitradurga -577501
Chitraduraga 9845676882   No: AAKUKA 423 MME 2004 Bengaluru, Dt:02.01.2004 50 YES
10 283 Rajiv School of Nursing, Bengaluru Dharwad Road, Chitradurga-577501 Chitraduraga 08194-424184   No: HFW 426 MME 2003, Bengaluru, Dt:12.01.2004 50 YES
11 284 S J M School of Nursing,
NH-4, Bye Pass Road, , SJMIT Campus, Chitradurga-577501
Chitraduraga 8194220034   No: AAKUKA 357 MME 92 Bengaluru, Dt: 22.09.1992
No: AAKUKA 246 MME 98  Bengaluru, Dt: 27.08.1998
60 YES
12 285 S L V School of Nursing,
Sri Devaraj Urs Education Society (R), Challakere Tolget, N H-4,
Chitradurga-577501
Chitraduraga 9611673417 slvson01@gmail.com No: AAKUKA 396 MME 2002  Bengaluru, Dt: 13.02.2003 80 YES
13 286 S R S School of Nursing, Sri Ranganathaswamy Education Society (R), Piullekeranahalli Extn., NH-13,
Chitradurga-577502
Chitraduraga 9448123183   No: AAKUKA 384 MME 2003  Bengaluru, Dt: 05.02.2004 50 YES
14 287 S S K S School of Nursing,
Sree Sadguru Kabeerananda swamy Vidyapeeta (R),  Challakere Road, Chitradurga -577501
Chitraduraga 0819-234612   No: AAKUKA 386 MME 2003  Bengaluru, Dt: 12.12.2003 60 YES
15 288 Sri Basavaraja School of Nursing,
Sri Bsavaraj Eduaation Trust(R), Nrupathunga Extn, Hiriyuru-577598
Chitraduraga 9448137550   No: AAKUKA 356 MME 2003  Bengaluru, Dt: 19.12.2003 60 YES
16 289 Sri Lakshmi Venkateshwara School of Nursing,
Bapuji Education Society(R),
Babbur Road, Hiriyuru, Chitradurga-577598
Chitraduraga 6361725426 slvson2004hyr@yahoo.com No: AAKUKA 398 MME 2003  Bengaluru, Dt: 12.12.2003 60 YES
17 290 Sri Lepaksha Swamy School of Nursing,
Sri upaveera jagadguru Education Scoiety(R), Hosadurga -577527, Chitradurga
Chitraduraga 8147783003   No: AAKUKA 417 MME 2003  Bengaluru, Dt: 30.12.2003 60 YES
18 291 Sri Mylara Lingeshwara Swamy  School of Nursing, SSHMM(R), Stadium Road, Sudhama Complex, Chitradurga-577501 Chitraduraga 9845297034   No: AAKUKA 396 MME 2003  Bengaluru, Dt: 30.12.2003 50 YES
19 292 Sri Raghavendra School of Nursing, SEED(R), K.B. Extn., Fort, Road, Chitradurga-577501 Chitraduraga 94481-37253   No: AAKUKA 441 MME 2003  Bengaluru, Dt: 30.12.2003 60 YES
20 293 St Marys School of Nursing,
Anupama Education Society (R), Fort Road, K B Extn., Chitradurga-577501
Chitraduraga 9880100738   No: AAKUKA 335 MME 2002 Bengaluru, Dt: 20.11.2002 80 YES
21 294 Unity Health Complex School of Nursing, Vijay Samrat Building, Near Iyappaswamy Temple, M H Road, Chitradurga-577502 Chitraduraga 9035586973   No: AAKUKA 172 MME 94 Bengaluru, Dt:01.10.1994
No: AAKUKA 40 MME 99 Bengaluru, Dt: 23.07.1999
60 YES
22 295 Vivekananda School of Nursing,
Vivekananda Education Society(R), Near RTO Office, Chitradurga  -577501
Chitraduraga 9164893818   No: AAKUKA 416 MME 2003 Bengaluru, Dt:30.12.2003 50 YES
23 310 Nandini School of Nursing,
#310, Hanumanthappa Compound K B Extn.,   Fort Road,Chitrdurga- 577201  
Chitraduraga -   No: AAKUKA 473 MME 2003 Bengaluru, Dt:02.01.2004
No: AAKUKA 187 MMC 2019  Bengaluru, Dt:16.10.2019
50 YES
24 634 Simhadri School of Nursing,
Sri Simhadri Rural Development & Education Society(R),
Behind Sringeri Matta, Jogimatta Road, Chitradurga-577501
Chitraduraga 8105087273   No: AAKUKA 18 MME 2012 Bengaluru, Dt:13.096.2012 40 YES
25 637 Niveditha School of Nursing,
Madakarinayaka Association (R),  Kaman Bavi Extn, Chitradurga-577501
Chitraduraga 9886131294 niveditasondvg637@gmai.com No: AAKUKA 134 MPS 2006 Bengaluru, Dt:17.08.2006
No: AAKUKA 351 MME 2004 Bengaluru, Dt:18.10.2006
40 YES
26 647 Sri Raghunandana School of Nursing,
Sri Lakshmi Venkateshwara Vidya Samsthe(R)
Behind Vokkaliga Hostel, 11th Cross, Last C K Pur Layout, Chitradurga-577501
(St. Mary's SON, Chikkamagaluru)
P B Road, Chitradurga-577501
Chitraduraga 9449251171   No: AAKUKA 504 MME 2004 Bengaluru, Dt:12.05.2004
No: AAKUKA 62 MME 2012 Bengaluru, Dt:29.05.2012
50 YES
27 673 Sri Ranganatha School of Nursing,
Yalakkinagara, Tarikere Road,
Hosadurga-577527 Chitradurga  
Chitraduraga     No: AAKUKA 101 MME 2010 Bengaluru, Dt:03.12.2010 40 YES
28 731 Suraksha School of Nursing, suraksha Campus, Near Rangaiahana Bagilu, Chitradurga - 577501 Chitraduraga 9886044735   No: MED 326 MMC 2016, Bengaluru, Dt: 24.09.2019 60 YES
29 823 Chandravalli School of Nursing,
Chandravalli Education Welfare Trust(R)
 #2116, S B layout, NH 4, Bypass Road, Chitradurga-577501
Chitraduraga 8194223632   No: MED 311 MMC, Bengaluru, DtL 24.09.2019 60 YES
30 824 Fort School of Nursing,
SB Education & Charitable Trust(R)
Behind Jilla Panchayath Office,
Rajendra Nagara, Chitradurga-577501
Chitraduraga 8194234248   No: MED 312 MMC 2019, Bengaluru, Dt: 24.09.2019 60 YES
31 632 Ameena School of Nursing Chitraduraga       40 N A
32 635 Sri Surdasji School of Nursing,
Chitradurga
Chitraduraga       40 N A

N A = No Admission

 

 

All Rights Reserved 2007. ksdneb.org 

Developed by Yeshawntha.B.N

 

KSDNEB,

1st floor, Library Block, BMCRI Campus, Bengaluru-560002

View large map get direction