.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‍ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷೀಸಿ

 

 

             

                              

 

 

 

 

2022-2023 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸುತ್ತೋಲೆ

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಚ್ಚತರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ Central Sector Scheme of Scholarship for Colleges and University Students (PM-USP-CSSS) ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ National Scholarship Portal ಮೂಲಕ M/o HRD-CSSS ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು
 

GNM ಶಾಲೆಗಳ ಬಳಕೆದಾರ ID ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ SSP ಪೋರ್ಟಲ್ ಲಾಗಿನ್ ಪುಟ

ಶಾಲೆಯ ಲಾಗಿನ್ ಪೋರ್ಟಲ್

  ಬಳಕೆದಾರರ ಗುರುತು 

ಗುಪ್ತಪದ    

 

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಕಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ

 ಸಕಾಲ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ  

ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ತಂತ್ರಾಂಶ

 

 

  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೋಂದಣೆ ಕುರಿತ

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ನಕಲು / ತಿದ್ದುಪಡಿ

ತಿದ್ದುಪಡಿ / ನಕಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ

 

ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ 2007, ksdneb.org 

ಬಿ.ಎನ್.ಯಶವಂತ ಇವರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

 

ಕರಾಶುಪಮ
1ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೈಬ್ರರಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿಎಂಸಿಆರ್‍ಐ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560002

 

ಒಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಂದರ್ಶಕರು

Web Hits

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ