Home

About Us

Contact Us

Courses

Fee Structure

Download

Results

Institutes/Schools

Notification / Circular

 

 

 

The Right to Information Act

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ,

2ನೇ ಮಹಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560002.

Public Information Officer

Secretary, Karnataka State Diploma in Nursing, Examination Board,

2nd floor, Govt. School of Nursing, Building, Victoria Hospital, Bangalore-560002.

ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ

ಪೀಠಸ್ಥರು, ಕ.ರಾ.ಶು.ಪ.ಮಂ,

( ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವ್ಯೆದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ)

ಆನಂದರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ , ಬೆಂಗಳೂರು-500009.

First appellate authority

Chairman, KSDNEB,

(The Director, Medical Education)

Ananda Rao Circle, Bangalore-560009.