.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

              

                              

GNM Schools in Gulbarga District

 
Sl. No School Code Name of the Institutions  District Mobile Number E-Mail ID Govt Order No. Recognized
Intake KSNC
1 83 Divine Institute of Nursing Scienes,
(Lakshmi ION, Bengaluru)
1-1279/06/109, Behind Stadium,
Near DDPI Office, Kalaburagi-585102
Kalaburagi       60 YES
2 136 Ramashree School of Nursing,
Sri Renuka Education & Charitable Trust(R),
1st Phase, CA Site No. 1, GDA Layout, Filterbed, Gokul Nagar, Kalaburagi-585104
Kalaburagi 9986611008   No: AAKUKA 300 MME 2003 Bengaluru, Dt:15.12.2003
No: AAKUKA 48 MPS 2011 Bengaluru, Dt: 21.10.2011
60 YES
3 432 Vimochana School of Nursing, 
Samata Lok Shikshana Samiti's,
(VDPS SON, Athani, Belagavi),
Kalaburagi Road, Koralli Cross,
Aland-585302(T)  Kalaburagi
Kalaburagi 9449384343   No: AAKUKA 211 MME 2000 Bengaluru, Dt: 28.03.2001
No: AAKUKA 535 MPS 2018 Bengaluru, Dt:28.11.2018
30 YES
4 486 Sri Umamaheshwara School of Nursing,
Balaji Nivas, Shaktinagara, Shabad Road,
Kalaburagi - 585103
From Rayachuru
Kalaburagi 9342522140   No: AAKUKA 78 MME 2003 Bengaluru, Dt: 05.01.2004
No: AAKUKA 16 MME 2011 Bengaluru, Dt: 15.10.2011
60 YES
5 487 ABU Karnataka  School of Nursing,
Shaik Roza,Behind Check Post,
Aland Road, Kalaburagi-585101.
Kalaburagi 9036246116 abukarnatakason487klb@gmail.com No: AAKUKA 134 MME 03 Bengaluru, Dt: 20.02.2004 50 YES
6 488 Adarsha School of Nursing,          
Plot No.54, Kailash Nagar,
Kalaburagi-585101
Kalaburagi 9008668284   No: AAKUKA 96 MME 2001 Bengaluru, Dt: 02.06.2001 30 YES
7 489 Al-Badar School of Nursing,
 A B E & C Trust, M S K Mill Road,          
Kalaburagi-585102
Kalaburagi 08472-272348   No: AAKUKA 135 MME 2006 Bengaluru, Dt: 01.03.2007 40 YES
8 490 Al-Quamar Institute of Nursing, 
Al-Quamar Eduational & Charitable Trust,
#7-177/1, Mijori Road, Mominpura,
Kalaburagi-585104.
Kalaburagi 08472-257132   No: AAKUKA 298 MME 203 Bengaluru, Dt: 17.12.2003 100 YES
9 491 Annapurna School of Nursing, 
C G Education Society, Rajesh Building,  Shantinagara MSK Mill Main Road, Kalaburagi- 585103
Kalaburagi 08472-250016   No: AAKUKA 178 MME 2002 Bengaluru, Dt:12.07.2002 30 YES
10 492 Ayesha School of Nursing,         
Okaly Complex, Univercity Road,
Kalaburagi-585105.
Kalaburagi 08472-265268   No: AAKUKA 381 MME 02 Bengaluru, Dt: 04.08.2003 100 YES
11 493 B.B.C. Trust School of Nursing,     
Kapnoor Humnabad Road,
Kalaburagi-585101
Kalaburagi     No: AAKUKA MME 97 Bengaluru, Dt:01.07.1999 30 YES
12 494 D.R.H. School of Nursing,
 Goutham Welfare Society(R),          
Sharan Sirasigi - Afzalpur Road,
 Kalaburagi- 585101
Kalaburagi 08472-294445   No: AAKUKA 304 MME 92 Bengaluru, Dt: 12.09.1990
No: AAKUKA 175 MME 2000 Bengaluru, Dt: 11.08.2000
70 YES
13 495 Govt School of Nursing, 
District Hospital,
Kalaburagi-585105
Kalaburagi     - 35 YES
14 496 Dr.Ajay School of Nursing,
Sri Vinayaka Education & Charitable Welfare Trust's
Opp.Veerendra Patil Layout,
Univercity Road,  Kalaburagi - 585104
Kalaburagi 9986611008   No: AAKUKA 52 MME 2005 Bengaluru, Dt: 23.09.2006 40 YES
15 497 Dr.L.Padmavathi Institute of
Nursing Sciences,
Opp. R T O Office, Anjaneya Nagara
Sedam Road, Kalaburagi-585102
Kalaburagi 9880064755   No: AAKUKA 59 MME 2000 Bengaluru, Dt: 11.08.2001 40 YES
16 498 Florence Nightingale School of Nursing,
Al Falah Hind Educational &Charitable Trust(R),
#1-1279/06/109,
Behind Chandrashekhar Patil Stadium, Gulistan-E-Shahi, Kalaburagi-585102.
Kalaburagi 9945801921   No: AAKUKA 183 MME 2001 Bengaluru, Dt: 14.08.2001
No: AAKUKA 150 MME 2005 Bengaluru, Dt: 02.08.2006
60 YES
17 499 Gulbarga City School of Nursing,
Saudagar Eduaction Society(R),
Near Chand Bibi B.Ed. College
 Kalaburagi-585104.
Kalaburagi 9449832545   No: AAKUKA 550 MME 2002 Bengaluru, Dt: 08.11.2002 100 YES
18 500 H.K.E.S. School of Nursing,              
Basaveshwara Hospital Campus,
Sedam Road, Kalaburagi -585105.
Kalaburagi 08472-645140   No: AAKUKA 51 MME 2000 Bengaluru, Dt: 11.08.2000 50 YES
19 501 H.N.S. School of Nursing,           
 No.1-760, Upper Lane, Near Old City Bus Stand Behind Vithal Mandir, Station Bazar, Kalaburagi--585102.
Kalaburagi 9448141524   No: AAKUKA 18 MME 2004 Bengaluru, Dt: 23.02.2004 50 YES
20 502 Indian Institute of Nursing,
Indian Eduaction Society,
Near K C T College,
Kalaburagi- 585104
Kalaburagi 9448138692   No: AAKUKA 387 MME 2004 Bengaluru, Dt: 12.05.2004
No: AAKUKA 376 KVM 2018 Bengaluru, Dt: 29.12.2018
100 YES
21 503 Jai Karnataka School of Nursing
 (Nuthan SON) Nuthan Eduaction Society(R), Near Sangappa Memorial High School,
Aland Road, Kalaburagi-585104
(From Bengaluru)
Kalaburagi 9590363030 jkson@yahoo.com No: AAKUKA 01 MME 2010 Bengaluru, Dt: 23.03.2010 60 YES
22 504 K.B.N. School of Nursing,     
K B N Society,  Khaja Nagara,
Station Road, Kalaburagi-585102.
Kalaburagi 9886600014 kbsonglb@gmail.com No: AAKUKA 288 MME 2004 Bengaluru, Dt: 11.05.2004 60 YES
23 506 Keerthi School of Nursing,                 
Keerthi Education Society,
Prashanthnagar, Rajapur Road,
Kalaburagi--585105.
Kalaburagi 9740262494   No: AAKUKA 528 MSF 93 Bengaluru, Dt: 05.08.1993
No: AAKUKA 289 MME 99, Bengaluru Dt: 30.08.2000
80 YES
24 507 Al Kareem School of Nursing,
(Khadija ION, Kalaburagi)
Syed Barey E&C Trust(R),         
Plot No. 3 Sy.No. 123, Syed Barey Nagar,
Badepur Phase II,
Darshanapura GUDA Layout,
Near Masjid-E-Umra, Behind Bus Stand, Darga Road, Kalaburagi-585105.
Kalaburagi 9449029345   No: AAKUKA 19 MME 2004 Bengaluru, Dt: 20.02.2004
No: AAKUKA 171 KVM 2017 Bengaluru, Dt: 25.07.2017
50 YES
25 508 M R School of Nursing,
Near Sahara School, Hagarga Cross,
Ring Road, Kalaburagi -585104
Kalaburagi 9739635738   No: AAKUKA 72 MME 2009 Bengaluru, Dt: 19.12.2009
No: AAKUKA 375 MME 2018 Bengaluru, Dt: 26.12.2018
80 YES
26 509 Mother Mary School of Nursing,
Rajapur Road, Kalaburagi-585105
Kalaburagi 9986027535   No: AAKUKA 89 MME 2009 Bengaluru, Dt: 20.02.2010
No: AAKUKA 92 MME 2010 Bengaluru, Dt: 02.08.2010
60 YES
27 510 Nightingale Institute of Nursing,
Mahalakshmi Lay out,
Behind mini Vidhanasoudha,
Kalaburagi-585310
Kalaburagi 9663427999   No: AAKUKA 204 MME 94 Bengaluru, Dt: 01.10.1994
No: AAKUKA 79 MME 98 Bengaluru, Dt:22.06.1999
No: AAKUKA 63 MME 2010 Bengaluru, Dt: 21.07.2010
60 YES
28 511 Popular School of Nursing,
Bharat Eduaction Society,
 Rajapura Road, Ambedkar Hostal,
Kalaburagi-585105
Kalaburagi 9448042508   No: AAKUKA 250 MME 2005 Bengaluru, Dt: 04.08.2006
No: AAKUKA 67 MME 2010 Bengaluru, Dt:03.06.2010
60 YES
29 512 Smt.Vasantha School of Nursing, 
Shree Shivalinga Vidya Vardhak Education Society(R),
Rajapur Road,  Kalaburagi -585105.
Kalaburagi 9448042508   No: AAKUKA 29 MME 2003(PART) Bengaluru, Dt:05.08.2003 100 YES
30 513 Sonia Gandhi School of Nursing,
No.7, Raj Complex,
Sangtrashwadi Main Road,
Kalaburagi-585101
Kalaburagi 9448037111   No: AAKUKA 108 MME 2006 Bengaluru, Dt:17.11.2006 40 YES
31 514 Sophia School of Nursing,
D M Educational Society(R),
#123 - 124Near Masjid-E-Arafath Barey Hill,
Kalaburagi-585105
Kalaburagi 9945201992   No: AAKUKA 411 MME 2003 Bengaluru, Dt:05.01.2004
No: AAKUKA 294 MME 2005 Bengaluru, Dt:27.04.2006
No: AAKUKA 65 MME 2010 Bengaluru, Dt:21.07.2010
50 YES
32 515 Sri. Venkateshwara School of Nursing,
Devanagare Old Jewargi Road,
Kalaburagi-585102
Kalaburagi 9945035024   No: AAKUKA 76 MME 2002 Bengaluru, Dt:09.04.2002 40 YES
33 516 T.John School of Nursing,                
Mount Mary Social & Eduaction Society's,
#6, Behind stadium, Rajapur Road,               Kalaburagi-585105
Kalaburagi 9986611008   No: AAKUKA 401 MME 2004 Bengaluru, Dt:12.05.2004 50 YES
34 587 Latha School of Nursing,
No.117/2, Vaatsalya Hospital, Complex,
Sedam Road, Kalaburagi-585105
Kalaburagi 08472-263443   No: AAKUKA 351 MME 2003 Bengaluru, Dt:18.12.2003
No: AAKUKA 185 MME
Bengaluru, Dt:07.05.2012
60 YES
35 597 O V R School of Nursing,
Shakera Educational & Charitable Trust(R)
#5&6, Omra Colony Road,
Kalaburagi-585104
Kalaburagi 9886638972   No: AAKUKA 358 MME 2003 Bengaluru, Dt:18.12.2003
No: AAKUKA 324 KVM 2017 Bengaluru, Dt:08.03.2019
60 YES
36 602 Princess City School  of Nursing,
(Princess SON, Bengaluru)
Rakshita Eucational & Charitable Trust(R),
#1/6/123, Bus Stand Road, Indira Nagar, Chittapur(T)-585211, Kalaburagi
Kalaburagi 7019306124 princesscityson602klb@gmail.com No: AAKUKA 340 MME 2003 Bengaluru, Dt:18.12.2003
No: AAKUKA 191 MMC 2019 Bengaluru, Dt:21.09.2019
60 YES
37 662 Budda Basava Ambedkar School of Nursing,
Budda Basava Ambedkar Society
Shahabad, Kalaburagi - 560094 
Kalaburagi 9448651972   - 40 YES
38 671 Queen Victoria School  of Nursing,
Grace Education Society's (R)
Gulabwadi, Aiwan E-shahi  Rod, Kalaburagi`
Kalaburagi 9480039786
9845584112
  No: AAKUKA 98 MME 2005 Bengaluru, Dt:26.09.2006 40 YES
39 685 Sri Mahantesh Patil School of Nursing, Mallabad, Afzalpur(T)-585301 Kalaburagi Kalaburagi 9916049994
9448494838
  No: AAKUKA 58 KVM 2018, Bengaluru, Dt: 11.09.2018 60 YES
40 713 Unity School of Nursing,
 Survey No. 42/11, Niranooru Village,
Jewargi Road,
Kalaburagi-585105
Kalaburagi 9448141524   No: MED 303 MMC 2019, Bengaluru,
Dt: 06.09.2019
50 YES
41 715 Sri Udaykumar School of Nursing,
L I G 4, KHB Colony,
Chittapura-(T) Kalaburagi- 585211
Kalaburagi 9480555531   No: MED 93 KVM 2019, Bengaluru, Dt: 19.08.2019 30 YES
42 727 Priyanka Gandhi Institute of Nursing,
 # 131/7, Nandoora (D) Sahabad Road, Kalaburagi-585228
Kalaburagi 9972607386   AKUKA 140 KVM 2019, Bengaluru, Dt: 13.09.2019 50 YES
43 837 Prabhank School of Nursing,
Annapoorna E&C Trust(R)
Annapoorna Hospital
Jagath Circle,Kalaburagi- 585105
Kalaburagi 9900948316 prabhanksonklb837@gmail.com No: MED 168 KVM 2019 Bengaluru, Dt:17.10.2019 60 YES
44 838 shashank School fo Nursing,
#19, Old Jewargi Road, Gnesh Nagara,
Kalaburagi- 585105
Kalaburagi 9900948316 shashanksonklb838@gmail.com No: MED 184 KVM 2019 Bengaluru, Dt:17.10.2019 60 YES
45 841 Mahaboob Subhani School of Nursing,
Mahboob Subhani Educational Trust(R),
New Jeelanabaad Ring Road,
Kalaburagi-585103
Kalaburagi 9945834723 mahaboobsubhanisonklb841@gmail.com No: AAKUKA 171 KVM 2018 Bengaluru, Dt: 25.09.2019 30 YES
46 663 Kidwai Institute of Oncology School of Nursing,
Kalaburagi
Kalaburagi       40 N A

N A = No Admission

 

 

All Rights Reserved 2007. ksdneb.org 

Developed by Yeshawntha.B.N

 

KSDNEB,

1st floor, Library Block, BMCRI Campus, Bengaluru-560002

View large map get direction