.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

              

                              

GNM Schools in Tumkur District

 
Sl. No School Code Name of the Institutions  District Mobile Number E-Mail ID Govt Order No. Recognized
Intake KSNC
1 250 Akshaya School of Nursing, 2nd Cross, Ashokanagar, Tumakuru -572102 Tumakuru 0816-2294001 akshyasontmk250@gmail.com No: AAKUKA 214 MME 2003 Bengaluru Dt: 12.12.2003 60 YES
2 251 Aruna School of Nursing,             
Ring Road, Maralur, Tumakuru -572102
Tumakuru 0816-2201629 arunasontmk251@gmail.com No: AAKUKA 404 MME 2003 Bengaluru Dt: 17.01.2004
No: AAKUKA 64 MME 2006 Bengaluru, Dt:  25.07.2006
150 YES
3 253 Bharathi School of Nursing,    
St.Mary's Church Campus, Tumkuru Highway, Arasinakunte, Bengaluru
Tumakuru 9986702358 bharathison253tmk@gmail.com No: AAKUKA 227 MME 2003 Bengaluru Dt: 12.12.2003 60 YES
4 254 Govt. School of Nursing,
District Hospital ,
Tumakuru -572101      
Tumakuru -   No: AAKUKA 15 MME 2010 Bengaluru, Dt: 16.04.2010 40 YES
5 255 H.M.S. School of Nursing,         
Shettihalli Road, Tumakuru -572102. 
Tumakuru -   No: AAKUKA 211 MME 2003 Bengaluru, Dt: 16.12.2003 60 YES
6 256 Indira School of Nursing,
Behind Tiles Factory, Uppanahalli,
Tumakuru -572102.
Tumakuru 0816-2272734   No: AAKUKA 43 MMA 2003 Bengaluru, Dt:  20.02.2004 50 YES
7 258 Shri Devi School of Nursing,          
N.R.Extension, Lingapura, Sira Road,
Tumakuru -572106.  
Tumakuru 9686114928   No: AAKUKA 377 MME 92 Bengaluru, Dt: 13.10.1992
No: AAKUKA 29 MME 2003 (Part) Bengaluru, Dt: 04.08.2003
150 YES
8 259 Smt.Veeramma School of Nursing,
(Sri Vishwa seva Vidya Samsthe (R)
Anubhava Mantapa, Kotenayakanahalli,
B.H.Road, Tiptur-572202,
Tumakuru    
Tumakuru 9844473239   No: AAKUKA 161 MME 2004 Bengaluru, Dt: 23.02.2004 50 YES
9 260 Sowrabha Institute of Nursing,
#92, Balaji Nagar, Herohalli Village, North Taluk, Bengaluru-560091
Tumakuru 9845201629   No: AAKUKA 245 MME 2003 Bengaluru, Dt: 22.12.2003 60 YES
10 261 Siddaganga School of Nursing,         B.H.Road, Tumakuru -572102.  Tumakuru 0816-2270922   No: AAKUKA 382 MME 92 Bengaluru, Dt: 03.11.1992 90 YES
11 262 Sree Basaveshwara School of Nursing,
 K H B Colony Tiptur, Tumakuru -572202
Tumakuru 8867308515 sribasaveshwaratipturtumkurson@gmail.com No: AAKUKA 153 MME 97 Bengaluru, Dt: 31.12.1997
No: AAKUKA 1 MME 2002 Bengaluru, Dt: 17.01.2002
No: AAKUKA 290 MME 2002 Bengaluru, Dt: 25.10.2002
 
100 YES
12 263 Sri Raghavendra Institute of Nursing,
SRI Raghavendra Hospital 
Madhugiri-575132 Tumakuru  
Tumakuru 8137283457   No: AAKUKA 276 MME 2002 Bengaluru, Dt: 04.09.2002 90 YES
13 264 Sri Ramana Maharshi School of Nursing,
Sri Ramanamaharshi Educational Trust, (R) , Maralenahally, Sira Ring Road,
Tumakuru -572106.
Tumakuru 0816-2212629   No: AAKUKA 445 MME 2003 Bengaluru, Dt: 29.12.2003 60 YES
14 265 Sri Siddarth School of Nursing,
Sri Siddartha Educational Society(R) Siddharathanagara, Tumakuru -572107
Tumakuru 0816-2255048   No: AAKUKA 295 MME 2004 Bengaluru, Dt: 20.02.2004 50 YES
15 266 Sri Siddartha  School of Nursing,
Sri Siddartha Educational Society(R)
B,H, Road, Agalakote,
Tumakuru -572107. 
Tumakuru 9900314253 principalsiddharthaagalakote@gmail.com No: AAKUKA 336 MME 2001 Bengaluru, Dt: 16.02.2002 80 YES
16 267 Sri Venkateshwara School of Nursing,
Swamy Vivekananda Vidya Samsthe(R)
Srinivasa Nagar, Pavagada-561202
Tumakuru  
Tumakuru 9449626774 venkatsonpvg@gmail.com AKK 403 MME 2003 Bengaluru, Dt: 15.12.2002 60 YES
17 268 St Mother Theresa School of Nursing,
Shylaramakrishna Education Trust (R)
Gummanahalli, N H -04, Sira,
 Tumakuru  
Tumakuru 9632882886 stmotherteresasonsiratumkur@gmail.com No: AAKUKA 405 MME 2003 Bengaluru, Dt: 30.12.2003 50 YES
18 269 S V P School of Nursing
Tipaturu
Tumakuru Tumakuru   No: AAKUKA 274 MME 2003 Bengaluru, Dt: 17.12.2003 60 YES
19 270 Varadaraja School of Nursing,  Varadaraja Charitable Trust (R) ,
Kasturba Hospital, S S Puram Main Road, Tumakuru -572102 
Tumakuru 9449108444 varadarajacollege@gmail.com No: AAKUKA 371 MME 2003 Bengaluru, Dt: 18.12.2003 50 YES
20 271 Vidyavahini School of Nursing, Kuvempunagar, Tumakuru -572103 Tumakuru 0816-2018088   No: AAKUKA 230 MME 2003 Bengaluru, Dt: 12.12.2003 60 YES
21 623 Akshaya School of Nursing,
2nd Cross, Ashoka Nagar,
Tumakur-572102
Tumakuru 8748920023   No: AAKUKA 117 MME 2005 Bengaluru, Dt:25.08.2006 40 YES
22 626 Karunashrama School of Nursing,
Shri Gangadhareshwara Educational Trust(R),
Opp. Srinivasa Clinic, B H Road, Tumakuru
Tumakuru 9742474144   No: AAKUKA 251 MME 2005 Bengaluru, Dt:01.08.2006 40 YES
23 627 Navya School of Nursing,
Kshemankari Educational Trust(R),
#55, 80 Feet Road,A M Palya, Sira Gate, Tumakuru
Tumakuru 8861848591   No: AAKUKA 180 MME 2005 Bengaluru, Dt:29.10.2005
No: AAKUKA 32 MME 2006 Bengaluru, Dt:27.09.2006
40 YES
24 778 Minhas School of Nursing,
Koratagere, Tumakuru-572129
Tumakuru 9845248791   No: MED 491 MMC 2019, Bengaluru, Dt: 17.10.2019 60 YES
25 854 Sri Durgamba School of Nursing,
Maralenahally, Sira Road, Tumakur-06

Tumakuru

9886637735 sridurgambanursing@gmail.com No: HFW 644 MMC 2021 Bengaluru, Dt:22.12.2021
MAD 191 MMC 2022 Bangalore,
Dt: 28.03.2022
60 YES

 

 

 

All Rights Reserved 2007. ksdneb.org 

Developed by Yeshawntha.B.N

 

KSDNEB,

1st floor, Library Block, BMCRI Campus, Bengaluru-560002

View large map get direction