.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‍ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷೀಸಿ

 

 

           

                              

ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು

 

 

 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಡಾ. ಜಿ.ಪಿ.ಗಿರೀಶ್

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು 

ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್.ಸತೀಶ್

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ
ಡಾ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ . ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ.
ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರೆವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಶ್ರೀಮತಿ. ಬೇಬಿ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶುಶ್ರೂಷಾ ಶಾಲೆ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

 

 

 

ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ 2007, ksdneb.org 

ಬಿ.ಎನ್.ಯಶವಂತ ಇವರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

 

ಕರಾಶುಪಮ
1ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೈಬ್ರರಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿಎಂಸಿಆರ್‍ಐ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560002

 

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ