.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‍ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷೀಸಿ

 

 

           

                              

ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು

 

 

 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಡಾ. ಬಿ ಎಲ್ ಸುಜಾತಾ ರಾಥೋಡ್, ಎಂಎಸ್-ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು 

ಡಾ. ದೀಪಕ್ ಎಸ್, ಎಂಎಸ್ ಆರ್ಥೋ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ
ಡಾ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಆರ್, ಎಂ.ಡಿ ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರ 
ಕರ್ನಾಟಕ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅರೆವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಶ್ರೀ. ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶುಶ್ರೂಷಾ ಶಾಲೆ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

 

 

 

ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ 2007, ksdneb.org 

ಬಿ.ಎನ್.ಯಶವಂತ ಇವರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

 

ಕರಾಶುಪಮ
1ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೈಬ್ರರಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿಎಂಸಿಆರ್‍ಐ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560002

 

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ