.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‍ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷೀಸಿ

 

 

             

                              

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿವರಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಪಿಡಿಎಫ್ / ಡಿಒಸಿ ಫೈಲ್

1

Application Format for Internship Course Form.    

  PDF

2

Old Question Papers for February 2018 GNM Examination.

  PDF

3

Statement of Internship Marks Card format / Particulars of Course Completion Certificate and GNM Certificate format 

DOC

4

Service Particulars of Nursing Faculty Members Proforma-I & Proforma-II

PDF

 

 

 

ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ 2007, ksdneb.org 

ಬಿ.ಎನ್.ಯಶವಂತ ಇವರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

ಕರಾಶುಪಮ
1ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೈಬ್ರರಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿಎಂಸಿಆರ್‍ಐ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560002
 

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ