.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‍ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷೀಸಿ

 

 

             

                              

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕರಾಶುಪಮ

1ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೈಬ್ರರಿ ಬ್ಲಾಕ್,

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‍ಐ ಕ್ಯಾಂಪಸ್,

ಬೆಂಗಳೂರು-560002

 

ದೂರವಾಣಿ  : + 91-080-26700074

                + 91-080-26700075

 

ಜಾಲತಾಣ : www.ksdneb.org

ಇ-ಮೇಲ್ : ksdneb@gmail.com

 

 

ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ 2007, ksdneb.org 

ಬಿ.ಎನ್.ಯಶವಂತ ಇವರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

 

ಕರಾಶುಪಮ
1ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೈಬ್ರರಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿಎಂಸಿಆರ್‍ಐ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560002

 

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ