.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‍ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷೀಸಿ

 

 

             

                              

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020 ವಾರ್ಷಿಕ ಜಿಎನ್‌ಎಂ ಪರೀಕ್ಷೆ

 

Download Question Papers

 

 

Online Examination (this link only for GNM centres)

 (Centres login page for downloading of Seat Arrangement, Invigilator's Dairy reports, Session wise Present and Absent entry and others process)

 

List of GNM Theory Examination Centers along with attached schools

 

 

 

 

ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ 2007, ksdneb.org 

ಬಿ.ಎನ್.ಯಶವಂತ ಇವರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

ಕರಾಶುಪಮ
1ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೈಬ್ರರಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿಎಂಸಿಆರ್‍ಐ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560002
 

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ