.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‍ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷೀಸಿ

 

 

             

                              

 

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು

ಜಿಎನ್‌ಎಂ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಜನರಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಿಡ್‌ವೈಫರಿ
ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು
ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ನರ್ಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ
ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ ಕಾರ್ಡಿಯೋ-ಥೊರಾಸಿಕ್ ನರ್ಸಿಂಗ್
ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ ತುರ್ತು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್
ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ ಆಂಕೊಲಾಜಿ ನರ್ಸಿಂಗ್
ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ ನವಜಾತ ನರ್ಸಿಂಗ್

 

 

 

ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ 2007, ksdneb.org 

ಬಿ.ಎನ್.ಯಶವಂತ ಇವರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

 

ಕರಾಶುಪಮ
1ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೈಬ್ರರಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿಎಂಸಿಆರ್‍ಐ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560002

 

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ