.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‍ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷೀಸಿ

 

 

             

                              

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ,

2ನೇ ಮಹಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560002.

ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ

ಪೀಠಸ್ಥರು, ಕ.ರಾ.ಶು.ಪ.ಮಂ,  ( ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವ್ಯೆದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ)

ಆನಂದರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ , ಬೆಂಗಳೂರು-500009.

 

 

ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ 2007, ksdneb.org 

ಬಿ.ಎನ್.ಯಶವಂತ ಇವರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

 

ಕರಾಶುಪಮ
1ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೈಬ್ರರಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿಎಂಸಿಆರ್‍ಐ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560002

 

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ